Hotel Columbus


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Columbus Hotel

Columbus Hotel dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
1.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Columbus Hotel  Starowiślna 57 31-038 Kraków.
2.Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Żeby uzyskać więcej informacji napisz do naszego inspektora danych osobowych poprzez mail: hotel@hotelcolumbus.pl
3.Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
W zależności od udzielonych zgód i istniejących obowiązków prawnych, przekazane dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) i f) RODO a w szczególności  w celu:
a.obsługi składanych zapytań, rezerwacja pokoju hotelowego lub/i usługi gastronomicznej
b.realizacji umowy hotelarskiej lub/i gastronomicznej.
c.marketing usług hotelowych i/lub gastronomicznych administratora danych osobowych - pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
d.zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.
e.Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest: Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub ochrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych oraz Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.
4.Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
a.dotyczące składanych zapytań zgodnie z wymaganym przepisem prawa
b.dotyczące rezerwacji zgodnie z wymaganym przepisem prawa
c.Pozyskane w związku z zawarta umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
d.przetwarzane w celach marketingowych - do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
e.w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni.
5.Komu mogą być przekazane dane osobowe?
a.Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
b.Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług
c.Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
6.Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
7.Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
a.odmową realizacji usługi hotelarskiej i/lub gastronomicznej - w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi;
b.odmową realizacji usługi - w przypadku rezerwacji pokoju lub innych usług świadczonych przez hotel;
9.Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?
Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
10.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Columbus Hotel dostępna jest  na stronie internetowe www.hotelcolumbus.pl
11.Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar UE?
Nie
Polityka prywatności oraz warunki korzystania z witryny

Zasady ogólne
Udostępniając Państwu naszą stronę internetową, poniżej podajemy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Przeglądając serwis internetowy Columbus Hotel w Krakowie akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część) Columbus Hotel w Krakowie, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych  użytkowników serwisu.
Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu Columbus Hotel, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień, rezerwacji, ankiet, konkursów itp. będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Prawa autorskie
Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są własnością Columbus Hotel i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. W związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody Columbus Hotel, są bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.
Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem materiałów zawartych w serwisie, prosimy o kontakt pod adresem mailowym hotel@hotelcolumbus.pl


Polityka Cookies

Pliki Cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Hotel jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki Cookies oraz mającym do nich dostęp. Wykorzystujemy pliki Cookies w celu:
1.dopasowania zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
2.przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników; Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
3.możliwości podejmowania działań marketingowych.
Nasza strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (Cookies) - sesyjne i stałe.
Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Hotelu (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki).
Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
Korzystający z naszej strony może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (Cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (Cookies) w urządzeniu końcowym.

Hotel informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej. Pliki Cookies, z których korzysta nasza strona, a które są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami reklamodawcom.

Starowiślna 57
31-038 Kraków
Poland

tel.   +48 12 252 75 50
fax.  +48 12 433 99 95

Copyright © 2018 Columbus hotel ***. All Rights Reserved
Hotel Columbus